Jak się przygotować na pierwszą wizytę ?

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

WYGODNE UBRANIE / BIELIZNA

Jeżeli posiadają Państwo dokumentacje medyczną związaną ze stanem zdrowia (nie tylko obecnym problemem) to uprzejmie proszę o zabranie jej ze sobą na nasze pierwsze spotkanie. Przede wszystkim są to: wypisy szpitalne, badania RTG, tomografii, rezonansu magnetycznego, USG i badania laboratoryjne.

 

Podczas pierwszej wizyty najważniejszy jest dokładny wywiad i badanie diagnostyczne. Dla komfortu podczas badania polecam założyć wygodną bieliznę, która nie będzie krępowała Państwa ruchów i w której będą się Państwo czuli wygodnie. Może to być kostium kąpielowy, krótkie szorty czy sportowy top. Dla osób mniej wstydliwych wystarczy standardowa bielizna. Terapia, którą stosuję ma podejście globalne, dlatego często leczenie pacjenta z bólem np. nadgarstka będzie odbywało się w wielu miejscach ciała, więc powyższy opis dotyczy wszystkich pacjentów.

Przebieg terapii

WYWIAD

Podczas wywiadu będą mi potrzebne zarówno ogólne informacje dotyczące zdrowia i chorób współistniejący, zaburzeń trawiennych jak
i dokładny opis problemów narządu ruchu. Pacjent przedstawia swój główny problem, z którym zgłasza się do gabinetu. Opisuje jego lokalizację, charakter, przebieg dolegliwości, czas od kiedy występuje i ruchy, sytuacje jakie go nasilają. Następnie określamy w ten sam sposób wszystkie dodatkowe dolegliwości. Kolejne pytania dotyczą urazów i operacji jakie wystąpiły podczas życia pacjenta, także tych
z przed 50 lat… Dobrze jest przypomnienie sobie kiedy dane urazy wystąpiły i w jakich okolicznościach. Przemyślenie powyższych kwestii usprawni nasze pierwsze spotkanie i pozwoli na skuteczniejsze postawienie pierwszych hipotez terapeutycznych.

BADANIE

Kolejnym krokiem są testy kliniczne i funkcjonalne, dzięki którym terapeuta określa stan strukturalny i funkcjonalny tkanek. Testy dają także możliwości odwzorowania bólu pacjenta i weryfikacji postępów terapeutycznych. Na podstawie zebranych informacji stawiane są pierwsze hipotezy dotyczące stanu zdrowia i możliwości jego leczenia.

TERAPIA

Terapia prowadzona jest na postawie postawionej po wywiadzie i badaniu hipotezy diagnostycznej. Wszystkie czynności nakierowane są na jak najszybsze poprawienie stanu zdrowia i odnalezienie przyczyn wywołujących bolesne dla stanu pacjenta skutki. Informuję pacjenta
o możliwym przebiegu leczenie, jego możliwościach terapeutycznych i globalnym wpływie na ogólnie pojęte zdrowie. Po wykonaniu leczenia przeprowadzam ponowną weryfikację ruchową w celu oceny skuteczności przeprowadzonego zabiegu. Pacjent otrzymuje w ten sposób rzetelną informację, którą sam odczuwa i zauważa. Zawsze uświadamiam pacjentów jakiej reakcji pozabiegowej mogą się spodziewać, staram się także możliwie oszacować ilość zabiegów potrzebną do osiągnięcia wspólnie wyznaczanego celu.

Close Menu